Met het Oor op Cage

Muziek op locatie; een cross-over muziek-architectuur, een samenwerkingsproject van E88 en Schunck*/Vitruvianum

Programma Brandweerkazerne
Morton Feldman – Projection 1 (cello solo)
Christian Wolff – Digger song (viool, alt-viool, cello, slagwerk)
Christian Wolff – Peace march 3, the Sun is Burning (fluit, cello, slagwerk)
James Fulkerson – Heterophony for 4 instruments (première, fluit, klarinet, viool, cello)

Programma Arcus college
John Cage – Sonate (klarinet solo)
Christian Wolff – From leaning forward (sopraan, (bas)klarinet, cello)
Christian Wolff – Apartment House Exercises (improvisatie voor fluit, klarinet, viool en cello)
James Fulkerson – Heterophony for 4 instruments (fluit, klarinet, viool, cello)

Musicians
Els Crommen (sopraan)
Paul Pankert (viool)
Ales Hrdlicka (altviool)
Jos Kamp (cello)
Jan van den Boomen (slagwerk)
Jos Zwaanenburg (fluit)
Leo van Tol (klarinet)  

Toelichting
De architectonische bijzonderheden van twee gebouwen die zijn ontworpen door architect Theo Boosten, nl. de Brandweerkazerne en het daartegenover liggende Arcus College, worden toegelicht door Ton van Mastrigt, voormalig Stadsbouwmeester van Heerlen. Tijdens deze lezingen zal E88 twee concertjes met Amerikaanse muziek ten gehore brengen. Gespeeld worden werken van Morton Feldman, Christian Wolff, John Cage en James Fulkerson.

Dit concert vindt plaats ter gelegenheid van de Cage-tentoonstelling van 3 september-28 november 2010. Schunck* heeft in samenwerking met Cultura Nova een speciaal programma samengesteld onder met de titel John Cage / Of what is and what might have been, waarin John Cage de hoofdrol speelt. Als musicus, schrijver en denker streefde Cage ernaar om de grenzen van het geaccepteerde te verleggen. Niet alleen in de muziek, maar ook in andere disciplines. Deze benadering vormde de hoeksteen voor een filosofische verkenning van een esthetiek, vrij van conventies, smaak en traditionele zichtwijzen op subjectiviteit. In een reeks concerten, installaties, lezingen en performances geven artisten van nu hun interpretaties op Cage’s oeuvre: zij tonen wat er is en wat het had kunnen zijn. 

Heerlen / zaterdag 4 september 2010, 15.00 uur (Brandweerkazerne) en 16.00 uur (Arcus College)
Concert i.h.k.v. Cultura Nova Festival