Ensemble88 wordt door de Belastingdienst aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat houdt in dat er voor donateurs van Ensemble88 een extra giftenaftrek geldt. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.