In Legendes is het altijd nu

Multimediale productie
Cross-over concert met werk van drie vrouwen: de componisten Mayke Nas en Annelies van Parys en beeldend kunstenaar Nieke Lemmens (videoprojecties).

Programma
Van Parys – Poièma (sopraan solo)
Van Parys – Colours (fluit, klarinet, viool, altviool, cello, piano, slagwerk)
Van Parys – Three Mew Poems (sopraan, fluit, cello, piano)
Van Parys – Clamor (basklarinet)

Nas – Douze mains (zes musici bespelen één vleugel)
Nas – Digit #3 (spreekstem, viool, piano)
Nas – Musique qui sent la table et la pantoufle (sopraan, fluit, klarinet, viool, cello, piano, slagwerk)

Musicians
Els Crommen (sopraan)
Chantal Bohets (piano)
Anne Davids (fluit)
Leo van Tol (bas)klarinet
Paul Pankert (viool/dirigent)
Alès Hrdlicka (alt ­viool)
Jos Kamp (cello)
Jan van den Boomen (slagwerk)
Jos Zwaanenburg (fluit/dirigent)
Videoadviseur: Jos Zwaanenburg.

Toelichting
Jos Kamp, artistiek leider van Ensemble88, maakte samen met beeldend kunstenaar Nieke Lemmens een multimediale productie rondom de composities van Annelies van Parys (b) en Mayke Nas (nl): twee jonge, vrouwelijke componisten die de laatste tijd sterk in de belangstelling staan. Zo ontstond er een voorstelling van 75 minuten met muziek en videobeelden. Voor video is gekozen vanuit de wens om het publiek op directe manier in het geheel te betrekken: een donkere zaal, indringende klanken, lichtende beelden waaraan niet te ontkomen valt. De samenspraak tussen muziek en beelden zorgt voor een verrassend nieuw verhaal, waarin beide disciplines elkaar versterken en het publiek wordt aangesproken op zijn verbeeldingskracht. Voor alle betrokkenen – componisten, kunstenaar, musici, publiek – een groot avontuur.
Met open vizier is Nieke Lemmens de muziek en het voor haar nieuwe medium video tegemoet getreden. Haar schilderkunstige achtergrond deed haar uitgaan van eenvoudige, ‘stille’ beelden, waaraan de tijd als een apart te ervaren aspect is toegevoegd. Op deze manier kon ze tevens de rust inbouwen om de muziek voldoende tot haar recht te laten komen. Het verleent de film bewust het karakter van een ‘slowfilm’, die met vlagen de verwachtingen van het publiek op de proef stelt.
Voor Annelies van Parys is klankkleur de leidraad voor haar muziek. Haar composities hebben vaak een melancholisch karakter en de poëtische teksten (van vrouwelijke dichters) blikken terug op het leven dat voorbij ging. Naast liefde en dood zijn dan ook kleur en tijd aspecten waarmee Nieke Lemmens aan de slag gaat.
Met vaart, speelse teksten en verrassende wendingen presenteert Mayke Nas op een lichte manier haar muziek aan het publiek. Haar gedachtesprongen zijn verrassend. Hier vinden de makers elkaar. Zo is ook hier in muziek en beeld het verrassend materiaalgebruik essentieel en worden met veel verbeeldingskracht verwachtingspatronen doorbroken. Het archetypische rolpatroon ontkomt daar niet aan.

Eindhoven / zondag 16 oktober 2011, 15.00 uur / Plaza Futura, Leenderweg 65
Heerlen / zaterdag 2 april 2011, 20.00 uur / Schunck*, Bongerd 18
Venray / zondag 26 september 2010, 20.00 uur / Odapark, Merseloseweg 117 /  
Concert i.h.k.v. Muziek Biënnale Niederrhein