Cage concert

In het kader van de John Cage-expositie van 3 september-28 november 2010
Gastprogrammeur en-trombonist: James Fulkerson
Klankkunstenaar: Esther Venrooy 

Programma
Hal 10.30 uur (tijdens binnenkomst publiek): voorprogramma met een uitvoering van Ryoanji.
Balletstudio 11.00-11.45 uur: performance van de lecture ‘Indeterminacy’.
Filmzaal 12.00-12.45 uur: uitvoering van de com-posities Five, Sonate, The Wonderful Widow of Eighteen Springs en Hymnus.
Trapportaal en café: 12.45-13.30 uur: installatie Esther Venrooy en pauze.
Hal 13.30-14.00 uur: uitvoering Music for Seven en Pianoconcert.

Musici
Els Crommen (sopraan)
Leo van Tol (klarinet)
Paul Pankert (viool)
Jos Zwaanenburg (fluit)
Chantal Bohets (piano)
Jos Kamp (cello)
Jan van den Boomen (slagwerk)
James Fulkerson (trombone, declamatie)

Toelichting
Als musicus, schrijver en denker streefde John Cage (1912-1992) ernaar om de grenzen van het geaccepteerde te verleggen. Niet alleen in de muziek, maar ook in andere disciplines. Deze benadering vormde de hoeksteen voor een filosofische verkenning vrij van disciplinaire conventies, van smaak en van traditionele modellen van esthetische ervaring. Rondom de expositie is een grote multidisciplinaire manifestatie gebouwd met een reeks concerten, installaties, lezingen en performances, waarin artiesten van nu hun interpretatie op Cage’s oeuvre geven: zij tonen wat er is en wat het had kunnen zijn.

Ensemble 88 geeft in het kader van de Cage-expositie een concert, waarin het onconventionele karakter van de muziek van Cage in vele kleuren wordt belicht. Het concert bestaat uit drie delen, met een voorprogramma en een klankinstallatie, op diverse locaties in schunck*.

Deel 1 in de Balletstudio: performance van een van de lectures van Cage: Indeterminacy. Deel 2 in de filmzaal: solo- en ensemblestukken van Cage. Deel 3 in de hal: Music for seven en het pianoconcert van Cage uit 1957/1958. 

Voorafgaand aan het concert wordt in de hal tijdens de binnenkomst van het publiek Ryoanji van Cage uitgevoerd, een meditatieve compositie genoemd naar de beroemde Zen-tuin in Kyoto. In het trappenhuis presenteert Esther Venrooy een klankinstallatie, waarbij de glazen platen van de liftschacht tot klankvlak worden omgevormd. Venrooy onderzoekt al enige tijd de mogelijkheden van de transducer, een technologie waarmee ze energie (geluid) in materialen kan ‘stoppen’. Door deze technologie, ontwikkeld voor militaire doeleinden, kunnen oppervlaktes geluid doorgeven, zonder visuele markers. Vooral op glas werkt deze technologie zeer goed.

Het Pianoconcert (1957/1958) is een van de meest fascinerende composities van Cage. Het werk zit vol aleatorische elementen, waardoor noch de tijdsduur, noch het precieze verloop, noch de instrumentatie vastligt. Dat wordt volledig overgelaten aan de uitvoerders. De pianopartij is geschreven in 84 verschillende notaties, waaruit de solist naar eigen goeddunken keuzes kan maken. Cage relateert daarbij ruimte aan tijd. Naast de pianopartij zijn er partijen voor zangstem, viool (1, 2 en 3), altviool (1 en 2), cello, contrabas, fluit, klarinet, fagot, trompet, trombone en tuba. Iedere gewenste combinatie van deze instrumenten (van pianosolo, via duo en trio tot volledig ensemble) is mogelijk.

Heerlen / zondag 3 oktober 2010, 11.00 uur (voorprogramma 10.30 uur) /
Schunck*, Bongerd 18