ANBI-status

 

Ensemble88 wordt door de Belastingdienst aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat houdt in dat er voor donateurs van Ensemble88 een extra giftenaftrek geldt. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Financiële kerngetallen 2016-2019

Financieel overzicht 2019-2020

Beleidsplan 2021-2022

Ensemble88 en de Fair Practice Code