Organisatie

Ensemble88 is een stichting met een driehoofdig bestuur

Bestuur

Ubbo van Piggelen, voorzitter, voorzitter@ensemble88.nl

Paulien Dieteren, secretaris

Klaas Damhof, penningmeester, penningmeester@ensemble88.nl

Leiding
Paul Pankert, artistiek leider, paul@ensemble88.nl

Hans Cuypers, zakelijk leider, zakelijk@ensemble88.nl